Usługi

Prawo cywilne

Prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze

Prawo rodzinne

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe

Prawo karne

Prawo administracyjne

Więcej

Kancelaria prawna w Rzeszowie – porady prawne online

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem i zależy w decydującej mierze od stopnia zawiłości sprawy i koniecznego nakładu pracy Kancelarii. W sprawach cywilnych istotnym elementem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest również wartość przedmiotu sporu. Podstawę ustalania wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, płatne w systemie ratalnym oraz uzależniane od każdej dokonanej w danej sprawie czynności. Cena jednorazowej porady prawnej waha się w granicach od 100 zł do 200 zł netto.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców zapewnia im nie tylko bieżącą pomoc we wszelkich aspektach prawnych prowadzonej działalności gospodarczej, ale i umożliwia świadczącemu ją prawnikowi zaznajomienie się z organizacją obsługiwanego przedsiębiorstwa i specyfiką jego działalności. Sprawia to w konsekwencji, że świadczona pomoc prawna zyskuje na efektywności i jest dokładnie dopasowana do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy. Oferta Kancelarii skierowana do przedsiębiorców obejmuje zarówno obsługę prawną w systemie miesięcznych rozliczeń ryczałtowych, jak również wycenianą na podstawie czasu pracy wykonanej na rzecz Klienta w oparciu o ustalone stawki godzinowe. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej ustalane są każdorazowo indywidualnie z Klientem.